1821 - 2021 Καλή Λευτεριά

Από το 1821 μέχρι σήμερα η Ελληνική επανάσταση δεν πέτυχε τον σκοπό της. Η πράξη βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη...


From 1821 to date the Greek revolution did not achieve its purpose. The operation is still in progress...


Artwork from the project : 2020 No story untold

35 views

Recent Posts

See All