Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι.

Ακτιβιστική ενέργεια ως εκ θαύματος παρουσιάστηκε στο υπουργείο πολιτισμού με την τοποθέτηση κεφαλής ψαριού με συμβολικό ορόσημο προς την υπουργό και την κυβέρνηση των εθελόδουλων.

2021-2-19, ώρα 12:00 εν Αθήναι, στην Μπουμπουλινας, μεγάλη η χάρη της οδού της επαναστάτριας.


Εδώ Πάπας εκεί Πάπας που είναι οι αμαρτωλοί;Press project news: https://www.facebook.com/ThePressProject/photos/pcb.4001630959880553/4001628789880770


21 views

Recent Posts

See All